מחשב ניהול מנוע

תפקידו לספק לרכיבי החשמל והאלקטרוניקה תיאום דלק, חשמל, אוויר לכל מערכות הרכב. המחשב מסופק על ידינו בזמינות גבוהה ולאחר מכן, מבצעים כיווני מחשב ותיאום מנוע ע"י מחשב חיצוני.

לעמוד הקודם