מחשב ABS

תפקידו לבצע בקרת בלימה לכל גלגל בהתאם לתנאי הדרך. מחשב זה מסופק על ידינו ומורכב בצורה מקצועית ומבוקרת ובסוף ההתקנה נבדק ע"י מחשב ונסיעת מבחן.

לעמוד הקודם